mapa(nie)pamięci
O projekcieAbout the projectPami?? zapisanaPunkty na mapieEdukacjaKontakt

Cmentarz

Cmentarz Kirkut by? tutaj odk?d pami?tam. Wcze?niej by? inny. Ko?o liceum by? stary kirkut. On by? zamkni?ty ju? przed wojn?. Ros?y tam drzewa i w?ród tych traw wida? by?o stare pomniki ?ydowskie. A na tym kirkucie na Piaskach to chowano ludzi na noszach. Widzia?am jak prowadzili zmar?ych, sz?y kobiety, p?aka?y, szybko biegli. Ale jak wygl?da? pochówek to nie widzia?am. Tylko z daleka.

Nowy cmentarz

Niemcy brukowali ulice macewami z cmentarza. Prawdopodobnie, gdyby?my przekopali ulic? D?browskiego to by?my znale?li macewy.

Stowarzyszenie Singerowskie co roku urz?dza na cmentarzu "Zaduszki". To wydarzenie jest dobrze zorganizowane, zaanga?owane jest w nie wiele instytucji - tak?e Miasto, ale jak raz tam by?em to policzy?em, ?e oprócz organizatorów jest mo?e dziesi?? osób. Ludzie na to nie przychodz?.

Mnie to bardzo dziwi, ?e ten cmentarz jest zamkni?ty na k?ódk?, nie mo?na tam wej??. Zobaczy? go. Upami?tni?, nie wa?ne, ?e s? tam ?ydzi. Dla mnie to mieszka?cy Bi?goraja.